Profesionální webdesign a tvorba stránek

Vytváříme kvalitní webové stránky. Levně.

Naší hlavní činností je webdesign, tvorba www stránek a webových aplikací. Od návrhů, přes programování až po umístění stránek na internet. Samozřejmostí je optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO). Stručně řečeno - kompletní servis.

Moderní vzhled www stránek chápeme jako klíčový prvek image firmy. Při tvorbě www stránek klademe důraz na jednoduchý a atraktivní design. Slovo design ale znamená také uživatelskou přívětivost. Návštěvník se musí na webu ihned zorientovat. Samozřejmostí je stylistická správnost, korektní zdrojový kód a vyladění stránek pro všechny nejrozšířenější prohlížeče.

Jak vzniká www stránka

Pro vznik webových stránek je třeba navázat spolupráci mezi zadavatelem a tvůrcem webových stránek. Ze zkušeností víme, že tato spolupráce nemusí mít formu osobních schůzek. Více než polovina námi realizovaných projektů vznikla pouze pomocí telefonické a e-mailové komunikace. Vzdálenost mezi zadavatelem a tvůrcem webu tedy nehraje zásadní roli. Internet boří hranice i vzdálenosti. :)

Typický postup vytváření webových stránek.

1. Zadavatel sdělí tvůrci stránek svou představu o webu

Vůbec první věcí, která zajímá tvůrce webových stránek, je představa zadavatele o budoucím webu. Jak mají stránky vypadat i fungovat.

2. Zadavatel předá tvůrci webových stránek připravené podklady.

Podklady od zadavatele velmi důležité už na počátku tvorby. Z dobrých podkladů mohou vzniknout zajímavé myšlenky, které může designer zahrnout už do prvotních návrhů webu. Ideální případ nastává v případě, že má zadavatel svou představu popsanou nebo načrtnutou na papíře nebo v počítači.

3. Web designer začne vytvářet návrh webu.

Práce na návrhu jsou jedny z nejdůležitějších, proto také často zaberou až polovinu celkové doby na tvorbu. Od návrhu se později odvíjí kvalita a úspěch celého webu, proto se dobré návrh příliš nespěchat a věnovat mu patřičnou pozornost. Na kvalitní návrh je potřeba nejméně jeden týden.

4. Web designer zhodnotí první návrh stánek se zadavatelem.

Po zaslání statického obrázku s návrhem následuje diskuse mezi zadavatelem a designerem. Probíhá hodnocení vzhledu, zadavatel se vyjádří k návrhu. Pokud je návrh v pořádku a zadavateli se líbí, tvůrci pokračují dalším krokem. Pokud jsou k návrhu připomínky, pracuje se na něm dále, dokud není zadavatel spokojen.

5. Vytvoření šablony webu a vlastního obsahu stránek.

Tvůrci stánek pokračují po schválení designu v tvorbě vlastních stránek s obsahem. Nejprve je vytvořena šablona stránky ze schváleného návrhu, otestována v různých prohlížečích a prostředích. Následně následuje vkládání obsahu stránek z dodaných podkladů. Tyto práce zaberou druhou polovinu celkové doby vytváření. Obvykle je to týden, vždy ale záleží na skutečném rozsahu webu. Tvůrci během těchto prací mohou vznikající webové stránky posílat zadavateli a diskutovat o finální podobě konkrétní stránky.

6. Zhodnocení celého webu zadavatelem, korekce.

Po dokončení prvotní verze celého webu jej zadavatel prohlédne a předá tvůrcům stránek své připomínky. Následuje oprava nepřesností a korekce chyb. Po tomto kroku vzniká konečná podoba webových stránek.

7. Vystavení stránek na internetu.

Následuje umístění stránek na internet. Buď má zadavatel již připravené místo k umístění stránek (hosting) nebo je vše připraveno po domluvě se zadavatelem, ještě během tvorby.

8. Registrace ve vyhledávačích.

Po spuštění stránek provádí tvůrce registraci v nejpoužívanějších vyhledávačích na internetu. Aby uživatelé stránky jednoduše nalezli, je tento krok nezbytný. Jinak přijdou na stránky pouze stávající zákazníci firmy a lidé, kteří si přečtou adresu v tiskovinách.

9. Optimalizace pro vyhledávače.

Poslední fáze je často tou nejdůležitější. Zadavatel požaduje co nejvyšší návštěvnost stránek. K tomu je zapotřebí získat dobré místo ve výsledcích vyhledávačů. K tomu slouží "ladění" stránek zvané optimalizace. Optimalizace se provádí na klíčová slova, která logicky vyplývají z činnosti firmy nebo poskytovaných produktů (zde například klíčová slova "webové stránky").

Optimalizace obsahu je prováděna už při první tvorbě stránek. Protože však vyhledávače nikdy nezveřejnily algoritmy, podle kterých stránky řadí, tak až v průběhu několika měsíců je možné zhodnotit úspěšnost prvotní optimalizace. Následně obvykle dochází ještě k další optimalizaci za chodu webu, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

Proto aktuálně nabízíme až půlroční optimalizaci ke každému vytvořenému webu zdarma!
Toplist